Kota Samarinda


Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
H. SyaharieJa'ang, SH, M.Si Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si


Nama Kabupaten/Kota : Kota Samarinda
Alamat Sekretariat : Jl. Kesuma Bangsa
Telepon : 0541-743036
Fax : -
Email : admin@samarindakota.go.id
Website : http://www.samarindakota.go.id
Lokasi Kantor Sekretariat :